Sportschef Michael Rasmussen

 

 Michael Rasmussen er sportschef på fuld tid i GSB. Michael har en særlig rolle for spillerne   i seniorafdelingen, herunder klubbens bedste spillere, men Michael sætter også retning for   arbejdet i Ungdomsafdeligen og tager også del i trænerarbejdet her. 

 Michael har stor erfaring som træner, og han har taget relevante trænerkurser. I slutningen af   2021 blev Michael som én af blot fire trænere optaget på Badminton Danmarks   elitetræneruddannelse.

 

 

 

Hovedtræner Peter Buur Steffensen

Peter er hovedtræner i GSB senior og ungsenior. Peter er derfor gennemgående træner for ungsenior- og seniorspillerne på deres morgen og aftentræninger. 

Peter varetager sine opgaver i et tæt samarbejde med sportschef Michael Rasmussen, og det er bl.a. med til at sikre en god sammenhæng mellem klubbens ungdomsafdeling og ungsenior/seniorafdelingen. 

Peter er uddannet lærer og har lang erfaring med trænergerningen.