Udviklingsplan for Greve Strands Badmintonklub
Greve Strands Badmintonklub er en badmintonklub med stolte traditioner - en klub der på fornemmeste vis har repræsenteret badmintonsporten i mange år, på såvel den nationale som den internationale scene. Vi er også en klub, der på baggrund af vores størrelse og gode faciliteter har kunnet byde ind med afholdelse af turneringer til glæde for spillere i hele landet.

GSB har altid været en klub med plads til alle – uanset alder og ambitionsniveau, og giver medlemmerne mulighed for at spille badminton hele livet.

Denne udviklingsplan har således et solidt grundlag at bygge videre på, hvor værdierne i samspil med vores tre grundpiller, skal sikre GSB fastholder sin position, som én af landets største og mest attraktive badmintonklubber – GSB vil nemlig være ”Et fællesskab for alle”.

Vi har fokus på SØM, som står for:

Sportslige resultater: Deltage i badmintonligaen med udgangspunkt i spillere som udvikles gennem GSB’s eget talentudviklingsprogram. På sigt er ambitionen at deltage i Final Four. Træningsmiljøet i GSB skal være blandt de bedste i Danmark, og der er fokus på den sportslige udvikling af spillere på alle niveauer og i alle aldre, så alle bliver dygtigere af at træne i Greve.

Økonomiske resultater: Som giver en stor nok egenkapital til at GSB får øget modstandskraft mod mulige konjunkturudsving herunder pandemier mm.

Menneskelige resultater: Det er en del af GSB’s målsætninger, at alle der er tilknyttet GSB oplever et sundt og rart sportsligt miljø med et særdeles højt trivselsniveau. Der er fokus på den menneskelige udvikling, der opnås ved at0 indgå aktivt i det fællesskab, vi som klub tilbyder i forbindelse med træning, turneringer og sociale aktiviteter.

Værdier
At vi fremhæver ”Et fællesskab for alle” er et signal om, at selvom vi har forskellige individuelle mål med at være en del af GSB, så er vi en del af et fantastisk fællesskab. Det er en afgørende forudsætning for at indfri vores mål som klub, at vi hver især bidrager til helheden i klubben og bidrager i det frivillige arbejde. Den frivillige indsats skal værdsættes, anerkendes, og honoreres gennem inddragelse i det sociale og sportslige fællesskab i klubben. Værdierne som skal støtte op om klubbens videre udvikling er:

- Involvering: beslutninger skal så vidt muligt kvalificeres af flere nuancer -

- 'Transparens: ledelse og trænere sikrer, at klubbens medlemmer holdes up-to-date om beslutninger, tiltag og arrangementer

- Rettidig omhu: udfærdige årshjul, planlægge mest muligt i god tid og have respekt for de frivilliges tid og indsats

- Ansvarlighed: intet må stå over klubben og der skal føres en stram økonomisk linje Greve Strands Badmintonklub har potentialet til at være et værdiskabende ”Fællesskab for alle” – både når det gælder at spille med om medaljer i den bedste liga og når medlemmerne skal have tanket positiv energi op og have et fristed i en ellers travl hverdag. På de følgende sider, er ledelsens bud på hvordan vi som klub kan opnå de ønskede resultater.

Elite

Formål
Greve Strands Badmintonklub vil være blandt de bedste i landet og med tiden tiltrække talenter, så klubben i større grad kan forsyne 1. divisionsholdet og Ligaholdet med egne spillere.

Hvordan
Greve Strands Badmintonklub vil, som beskrevet i klubbens ”Projekt 2025” (se appendix), opbygge det træningsmiljø der skal til, for at understøtte spilleren med ambitioner om at komme ind på landsholdtræningen. Træningsmiljøet skal ligeledes sikre klubbens tilstedeværelse i både ligaen og 1. division.

GSB vil med en fokuseret indsats og øget investering i træningsmiljøet, sikre optimale rammer for at den enkelte spiller vokser og udvikler alle de facetter der kræves af en topspiller i dag. Der er således mindre fokus på pengekontrakter i udviklingsarbejdet, men gensidige forpligtende aftaler med klubben og den enkelte spiller imellem. GSB forpligter sig til stille de nødvendige rammer til rådighed for at understøtte den enkeltes udvikling – såvel fysisk som mentalt.

Den enkelte spiller forpligter sig derimod til at investere tid og kræfter i konceptet gennem en helhjertet indsats – uanset styrkeforhold, skal GSB netop være ”Et fællesskab for alle”, og det forventes også at de allerbedste spillere i klubben går forrest og bidrager til det sociale og frivillige arbejde i klubben.

Hvad
Den enkelte spiller vil få mulighed for at træne fokuseret med et engageret trænerteam op til 7 gange om ugen – få et individualiseret træningsprogram afstemt med ens fysiske formåen og sikret en overordnet progression gennem løbende samtaler med trænerteamet. Der vil blive skabt et netværk af behandlere, som kan benyttes af spilleren efter behov og fortrinsvis mod egenbetaling. På den måde sikrer GSB og den enkelte spiller at hjælpen er nær i det øjeblik der måtte være behov for det. Dette netværk vil ligeledes stå for de forebyggende initiativer, i tæt samarbejde med trænerteamet og den enkelte spiller. 

Bredde
Formål 
Greve Strands Badmintonklub skal være klubben på sydkysten og omegn, som har det bedste udbud til fjer-entusiasten – uanset om karrieren skal sparkes i gang, eller den er ved at nå sit efterår.

Hvordan
En vision som ”Et fællesskab for alle” forpligtiger og derfor skal GSB være klar med tilbud, når en miniton-spiller viser sin første interesse og vi der skal vise hvor sjovt det er at spille badminton – i første omgang med enten far eller mor. Gennem et fokuseret arbejde i de relevante afdelinger – naturligvis primært i USU, skal spillerne hele tiden udfordres såvel på det sportslige, mentale og personlige plan. 

Det skal sikres at klubben følger med udviklingen og tænker nyt – så derfor skal kulturen i GSB altid være at udfordre hinanden og have villigheden til at gå nye veje. At have et godt miljø på tværs af klubbens medlemmer, er virkelig essentielt – de ældre skal kunne dele ”krigshistorier” med ungdommen og de unge skal både kunne lære tips & tricks af de ældre spillere, men også have mulighed for at sætte turneringsaktive veteranspillere på plads i en god double.

Hvad
Et attraktivt træningsmiljø er mange ting og afhænger af, hvem medlemmet er, men først og fremmest skal tid på dagen & ugen samt antal ugentlige træninger, kunne imødekomme den enkeltes spillers behov og ambitioner. GSB vil derfor forpligtige sig til, at der bliver tilbudt flest mulige træningstider i relevante tidsrum for alle klubbens medlemmer ud fra de direktiver for anvendelse af Greve Idrætscenter, som er udstukket af Greve Kommune.

Kommercielt

Formål
Som Partner i Greve Strands Badmintonklub bliver du en forankret del af det lokale erhvervsliv, hvor du med en aktiv deltagelse, vil du opnå et styrket netværk og en forbedret bundlinje.

GSB er et ”Fællesskab for alle” og med dit engagement i klubben, bidrager du til, at børn og unge får en masse bevægelse, motion og ikke mindst gode sociale relationer og færdigheder ind i deres hverdag. Engagementet bidrager ligeledes til at skabe forbilleder for ungdommen, ved at vi som klub bliver i stand til at tilbyde attraktive rammer for nogle af de bedste spillere i landet.

Hvordan
Greve Strands Badmintonklub skaber de rette rammer til dig, din virksomhed og øvrige interessenter, så du blot skal fokusere på at styrke dit netværk og skabe de relationer, som på sigt vil arbejde for, at din virksomhed altid vil komme i betragtning.

Dette skabes ved at alle Partnere mødes i såvel formelle som i uformelle omgivelser. Ved alle hjemmekampe inviteres alle Partnere til en uformel middag med unikke vine, lækker mad og ikke mindst en sportslig oplevelse, når vi efterfølgende går i hallen og ser topklassefjer. Foruden de uformelle arrangementer, så bliver du som Partner inviteret til et formelt netværksarrangement minimum 1 gang månedligt, hvor der er fokus på at øge din forretningsmæssige omsætning.

Hvad
Vores målsætning på dine vegne, er at du, foruden gode oplevelser med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, som minimum får dit sponsorat retur i øget omsætning.

Frivillighed

Formål
Greve Strands Badmintonklub vil være landskendt for den frivillige indsats – et område hvor ”Et fællesskab for alle” i den grad skal gå begge veje. Den frivillige indsats er helt fundamental for klubbens eksistens – fra de yngste nye spillere og helt til liganiveau.

Hvordan
Nye medlemmer (og deres forældre), skal fra første dag inviteres til at bidrage til klubbens frivillige arbejde og dermed til at mærke det fællesskab og netværk, der følger med når man bliver medlem af GSB.

Det skal gøres nemmere at være frivillig i GSB, fordi opgaverne skal være velbeskrevne og overskuelige. Der fokuseres på tilrettelæggelsen af de frivilliges arbejde, idet der er respekt for det, som den enkelte kan bidrage med – ikke mindst de frivilliges tid.

Gennem udviklingen af årshjul for klubbens aktiviteter, vil GSB sikre et overblik for klubbens frivillige, der på konkret og overskuelig vis, viser hvad den enkelte aktivitet kræver og hvornår den frivillige indsats skal foregå.

Hvad
Vores mål er at alle medlemmer hver eneste sæson bidrager til det frivillige arbejde i klubben én eller flere gange, samt at de frivilliges bidrag til klubben anerkendes på lige fod med sponsorer, spillere og trænere.

 

Greve Strands Badmintonklubs 2025-plan