Beretninger ved ordinær generalforsamling i Greve Strands Badmintonklub den 15. november 2022 

Formandens beretning:

Ny ledelse træder til...

Kære medlemmer – Så er vi kommet til den første Generalforsamling i vores nye setup – en efterårsseance, eftersom vi har valgt at lade badmintonsæsonen styre vores regnskabsår. Det bliver dog ikke én af dem, hvor der er sol og sommer, for Corona-tiden har ikke sluppet grebet omkring vores klub. …..det kommer jeg lige tilbage til! Når man som mig har valgt at stoppe som formand for klubben, vil jeg gerne kunne sige, at jeg stoppede på toppen. Det afhænger måske nok lidt at øjnene der ser, men ikke desto mindre, så tillader jeg mig at takke af som Formand og vælger også at se tilbage på en tid, med masser af nye ting – bl.a. ”motiveret” af udefrakommende hændelser, som har kaldet på nye innovative løsninger. Et af de gennemgående temaer, som jeg bliver nødt til lige at ”støve af”, så er det faktummet, at GSB har brug for flere frivillige hænder. Langt den største del af klubbens drift, bliver håndteret af frivillige forældre og spillere, som løbende giver en masse tilbage til vores klub – desværre er det ofte de samme der stiller op og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, for klubben er ikke ude af skyggerne endnu. Uden nogen sammenligning i øvrigt, så har den bestyrelse jeg har stået i spidsen for, haft for øje at sikre de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer. Selvom der er ikke var 100%´s enighed altid, så lykkes det alligevel at få skabt et super godt afsæt, for at optimere vores træningssetup overfor ungdom og senior. Forhåbentlig bliver der inden sålænge tale om at søgningen mod GSB forstærkes – for det er nemlig et sted, hvor corona har kostet. Medlemstallet for GSB er i de senere år, blevet reduceret mellem 20 & 30% - som så mange andre foreninger, er vi udfordret på nye medlemmer. Teamet i bestyrelsen, har gennem de sidste 2½ år, været så umådeligt meget igennem og jeg er utrolig stolt over, at sammenholdet vokser og der trods mange opgaver – alligevel bliver manifesteret kræfter til at blive på banen og spille videre – kære bestyrelse, I er virkelig super seje. Der altså kampgejst og vilje tilstede, hvilket der også bliver brug for – for som jeg nævnte indledningsvist, så er klubben langt fra ude af skyggerne fra corona. Som så mange andre mindre virksomheder, så skubber klubben for øjeblikket en klods foran sig, som dog godt nok bliver mindre for hver måned der går – og er væk i starten af 2024 – så kræver det at vi kan opretholde betalingen af den afdragsordning vi har kunne få. Det kræver i særdeleshed minutiøs opfølgning på klubbens likviditet, en disciplin bestyrelsen har fået helt kontrol over nu og i fællesskab kan arbejde sammen om at finde løsninger på – og vi er godt på vej, selvom der er langt til februar 2024.

Som reaktion på de udfordringer klubben blev budt med corona, etablerede vi bl.a. ”Projekt 2025”, hvor der er entydigt fokus på at skabe et træningsmiljø (eller bare miljø generelt) som taler til den ambitiøse spiller, som vil noget med sin badminton – det skal GSB kunne tilbyde og derfor blev ”Projekt 2025” født. Det har det seneste år bidraget til et væld af flotte resultater for vores dygtigste spiller og så har det allerede trukket nye spillere til, så selvom om det er et lang sejt træk, så er GSB spillemæssigt et godt sted lige nu. Der er heller ikke kun blevet skabt resultater inde på banen, men også udenfor med vores trofaste Partnere og vores GSB GULD NETVÆRK. Vi må ikke bero vores økonomi / forretning / fremtid på et for spinkelt grundlag, hvorfor vi skabte GSB GULD NETVÆRKET – for uagtet hvordan det går GSB rent spillemæssigt, så er vores Partnere utrolig vigtige for vores klub og derfor skal GSB også kunne give noget tilbage – og gerne noget der kan give den enkelte Partner værdi – hvilket var baggrunden for netværkets født. Med en utrættelig og vedvarende indsats, ser vi nu de spæde skridt i retningen af et netværk der giver tilbage, eftersom flere deltagere begynder at få omsætning til deres virksomheder – igen et sted, hvor jeg bliver utrolig stolt. Jeg kan blive ved, for der er en god energi i klubben - den skal vi værne om og beskytte, for der er stadig udfordringer at forholde sig til. Selvom det altid er svært at sige farvel og overlade nøglerne til en anden, så er jeg stolt over at jeg have været med på rejsen og bidraget til skabelsen af den gode ånd i bestyrelsen – jeg er sikker på I kommer til at gøre det bragende godt.

Alt det bedste – Bo Lykke Afgående Formand for GSB

 

Beretning fra Ungdomsspillerudvalget (USU)

I slutningen af 2021 blev der nedsat en taskforce for at reaktivere USU i GSB. På daværende tidspunkt kiggede vi ind i en ungdomsafdeling som så rigtig fin ud fra U15 og opefter men hvor man gerne så flere spillere i de yngre årgange. På trods af de gode intentioner stod folk ikke ligefrem i kø for at sætte sig ind USU, men på heldigvis var der dog nogle stykker som meldte positivt tilbage på at hjælpe med konkrete opgaver. Hensigten var at se frem mod den nye sæson og med et fokus på kvalitet på alle træninger samt en ekstra indsats omkring rekruttering. Vi er nu kommet i gang med den nye sæson men på trods af adskillige rekrutteringsaktiviteter må vi erkende at det er en svær opgave og at vi igen må konstatere at der er flere der stopper end at der kommer nye til. Kvaliteten på træningerne er øget og der er 2 trænere på næsten alle ungdomstræninger. Det har formentligt en positiv effekt på fastholdelsen af ungdomsspillere så vi igen kan begynde at se fremgang i antallet af ungdomsmedlemmer. Vi har fortsat brug for hænder i USU, men vi har i lige så høj grad brug for at alle hjælper til med at tiltrække nye børn til at prøve badminton og blive en del af GSB. På positiv-siden kan nævnes afholdelse af klubmesterskaber, GSB Camps, sommerskole, efterårsskole, samarbejde med IFK, fredags hyggeaftener med de yngste og en masse flotte resultater af klubbens ældre ungdomsspillere. VI har nogle meget dygtige og engagerede trænere som gør en kæmpeindsats for GSB. Vi ser frem til at forsætte arbejdet og tror på at vi i løbet af den sidste del af sæsonen kan få et velfungerende USU op at køre.

USU

 

Beretning fra Veteran og Voksenfjer

VETERAN

Afdelingen tæller 55 medlemmer, heraf 3 passive. 10 er stoppet og 7 nye er kommet til. Den store veterantræning har i mange år ligget mandage i hal 1, men i denne sæson har vi mistet haltiden til håndbold. Det har derfor været nødvendigt at flytte træningen til om torsdagen for at have plads til alle spillere. Desværre har vi mistet både veteraner og motionister på den konto. Til gengæld har der været en fin tilgang af nye spillere på veteran. Veteran deltager med 3 hold i +40-rækken og med 2 hold i +50-rækken. Desuden hjælper veteranerne regelmæssigt til på seniors 6. og 7. hold, og disse tværgående holdkampe bidrager til et godt samarbejde afdelingerne imellem. Veterantræningen er som udgangspunkt for spillere over 40 år, men vi modtager også yngre spillere i det omfang de niveaumæssigt passer ind i veterangruppen ud fra den filosofi, at vi alle bliver veteraner en dag. Veteran er en velfungerende afdeling, hvor størstedelen af medlemmerne bidrager til det frivillige arbejde på tværs af klubben, og hvor der er stor opbakning til de sociale arrangementer både i afdelingen og på tværs af afdelingerne.

VOKSENFJER

Der har været stor tilbagegang og træningen tæller kun 5 aktive medlemmer. Der har desværre ikke været nok fokus på at hverve medlemmer til afdelingen, hvilket er en direkte konsekvens af manglende hænder. Der arbejdes på at skabe opmærksomhed omkring VoksenFjer forud for næste sæson.

Tina Donnerstag
Formand for Veteran og Voksenfjer

 

GSB Sponsorudvalg (GSB-partnere) sæson 2021/2022


Vi rykkede i denne sæson ned 1. division. Men vi har alligevel bibeholdt det store set-up i hal 1 og de velkendte events i forbindelse med hjemmekampene. Så ingen ændring i forhold til tidligere, hvilket har været med til at skabe en super god stemning for alle.
Vi har ikke direkte på grund af nedrykningen direkte nogle GSB-Partnere/Sponsorer.
Men vi har af andre grunde mistet GSB-Partnere/Sponsorer:

REAL Mæglerne havde skrevet en 3-årig kontrakt med os som hovedsponsor, men blev i sæsonen ramt af stor nedgang og derfor desværre manglende evne til at betale os.

Mitoflex synes ikke, at de har tid til vores netværk, hvorfor de ikke har valgt at fortsætte.

Salesforce & Forza Event kom med sent på sæsonen, men da de begge hovedpersoner i disse  firmaer er stoppet i firmaet – fortsætter disse to firmaer ikke sigt.  

Positivt har både NØRMARK PRIVATHOSPITAL & SØNDERUP REVISORER i denne sæson indgået
større samarbejdsaftaler med os. Det sætter vi selvfølgelig stor pris på.

Nye sponsorer i sæsonen:
REALmæglerne – Ny 3-årig hovedsponsor
Salesforce – Sølv sponsor
Forza Event – Sølv sponsor
Da Costa Living – Bronze Sponsor


Det er virkelig blevet arbejdet på IGEN at skaffe nye GSB-Partnere/sponsorer til klubben.
Men det er absolut IKKE blevet nemmere i denne tid efter ”Corona” og den nuværende inflation.

MEN! – vi giver aldrig op - så der arbejdes fortroligt på nogle til den nuværende sæson.
GSB GULD NETVÆRKET vil nu også hjælpe til med at søge efter mulige nye emner.

GSB GULD NETVÆRK har i den grad været med til, at vores partnere/sponsorer får mere udbytte af deres sponsorat og samarbejde med GSB.
Vi afholder fast i møde hver måned, hvor vi nu også kommer rundt til hver især, som er interesseret i at markedsføre sig ekstra på den måde.
SUCCES: Vi skaffer hinanden ny forretning i netværket med både mindre og større ordre til følge.
En ordre via netværket på hele kr. 2,0 mill. – kan vel komme i hus snarest.

GSB GULD NETVÆRK har med andre ord vist sig at have kæmpe indflydelse og effekt


De bedste hilsner med ønsket om alt det bedste for klubben
Frank Reinholdt  - Sponsorudvalgsformand / Partnerchef & ”blæksprutte i GSB”

 

Beretning 2021-22   Motionist –Intern – Dagbadminton

De sidste mange år har jeg altid startet min beretning med at motionisterne er de stille medlemmer - der nyder den ugentlige spilletid i hallen – er klubbens økonomiske fundament - de eneste pip man af og til hører er ved aflysninger af haltider – eller kontingentstigninger.

Ellers er der stor tilfredshed og vi har altid været stolte af at være medlemmer af GSB - som også i mange år har klaret sig godt - både nationalt og internationalt – og sat Greve på verdenskortet.

Desværre har der været nogle udfordringer de sidste 1 ½ års tid

- dem har der dog været talt og skrevet meget om – og vi skal videre -

og vi der er tilbage håber naturligvis på - at det vi har afgivet kommer vores ungdomsspillere til gode – og medvirker til, at vi når klubbens mål i Projekt 2025.

Intern

Igen i år er det lykkedes at stable en Intern turnering på benene – det holdt hårdt – men blev til 3 hold med hver 12 spillere.

Bare til orientering kan jeg oplyse - at da jeg startede i Intern i 1988 – var vi 16 hold med 14 spillere pr hold.

Vi prøver naturligvis at gøre reklame for Intern, men det er svært at tiltrække nye unge spiller. Så kender I nogen der både er til turneringsbadminton og socialt samvær - så sig endelig til.

Dagbadminton

Der er ikke så meget at berette om fra Dagbadminton, udover vi er en flok glade spillere der 2 gange om ugen mødes til både spil og socialt samvær i klublokalet.

Vi er pt. 75 spillere – vi har en gennemsnitsalder på 72,09 år – hvor den ældste er 87 år – og den yngste 51 år.

I år har det heldigvis været muligt både at afholde skovtur – sæsonopstartsfrokost – og om ganske kort tid er der julefrokost på Langsiden.

Vi er blevet pålagt nogle opgaver med at feje baner efter spil – det gør vi naturligvis.

Men vi døjer vildt meget med harpiks på gulvet i hal 1. Så vi er nødt til at gå med spartel, rensemiddel og klud for bare at få det værste væk.

Vi er selvfølgelig mest bange for at spillerne hænger fast i gulvet og falder - og med den alder vi har – kan der nemt opstå svære skader.

Liva arbejder videre med problemet overfor Håndbold og Brugerrådet.

Udover vores almindelige spil – deltager vi i firkantturneringen som er et samarbejde mellem SB50 Ishøj, TIK Tåstrup, Glostrup og os.

3 gange om året er der Holdturnering i Karlslunde – hvor vi i år kun deltager med 2 hold.

Der skal herfra lyde en stor tak til Liva Justesen - som er primus motor på Dagbadminton og gør et kæmpearbejde – ligeledes en stor tak til hendes hjælpere.

 

15. november 2022

Sven-Erik Hørmann