Beretninger fra afdelingsansvarlige samt formandsskabet

Ungdom

Senior

Partnerskab

Veteran og Voksenfjer

Motionist

Dagbadminton

Formandsberetning

Kære GSB medlemmer!

Vi har en klubsang som mange af jer kender. Vi bruger den ofte når der er seniorholdkampe hjemme i ”hulen”, men den er faktisk så god, at vi burde bruge den ved flere lejligheder. I den lyder det bl.a.:

”Her er plads til alle

Der vil gi’ den en skalle

Fra elite til motionist

Er der altid gnist”

og den rammer måske meget godt hvad det er for en klub Greve Strands Badmintonklub er, nemlig en klub for alle eller – som det stod i en folder for mange år siden – fra vugge til krukke.

Situationen ved generalforsamlingen i 2022 var den, at den daværende formand ikke ønskede genvalg, og at der ikke var nogen umiddelbare kandidater til at afløse ham. Derfor blev løsningen, at formandsopgaverne blev splittet ud på flere i og omkring bestyrelsen, men at Tomas Kudsk tog den formelle rolle som formand. Bl.a. af de årsager er denne beretning relativ kort og der henvises til beretningen fra de forskellige afdelinger og udvalg i klubben.

Coronaperioden var på rigtig mange områder en særdeles svær tid for GSB, hvor vi især blev ramt på en markant medlemsnedgang og bortfald af væsentlige indtægtsposter. Samtidig blev – og er – vi også ramt af en generel tendens i samfundet, nemlig at det er svært at rekruttere frivillige til foreningsarbejdet og som bekendt er det i høj grad de frivillige, der får en klub som GSB til at fungere.

Med et rekordstort underskud de seneste to regnskabsår og en deraf følgende negativ egenkapital på > tDKK 600 var vi i bestyrelsen presset til ganske drastiske tiltag både på udgifts- og indtægtssiden. Dette ser nu heldigvis ud til at bære frugt.

Initieret af bestyrelsen, men godt bakket op af klubbens medlemmer og alle GSBs venner, er det nemlig lykkedes at vende den negative økonomiske udvikling, således at vi for regnskabsåret 2022/23 kan præsentere et markant overskud, der giver en tro på at GSB igen har en strålende fremtid foran sig.

De nye indtægtsgenererende aktiviteter dækker over et bredt spektrum og herunder strømpesalg, Roskilde Festival, Oktoberfest og ViElskerHeroes og disse – i sammenhæng med fastholdelse af de succesrige ungdomscamps og bankospil - betyder nu, at vi kan se lyset for enden af tunnelen. Et vigtigt sideelement med bidrag til festivals etc. er det sociale aspekt, og her står vi – selvom det også har været hårdt arbejde til arrangementerne – nu endnu stærkere. Tak til jer alle for jeres bidrag og lad os sammen fortsætte det gode arbejde.

Samtidig har vi også oplevet en utrolig opbakning fra partner-kredsen, hvor det er lykkedes at fastholde og endda udbygge relationerne til de fleste, ligesom flere nye er kommet til.

Men som tidligere nævnt: Ingen frivillige - Ingen GSB!

Det vil bestyrelsen nu sætte yderligere fokus på, og et af tiltagene er afholdelse af et seminar guidet af en seniorkonsulent fra DGI. Her vil fokus være på fremtidens GSB og hvordan vi bedst tackler de muligheder og udfordringer vi står over for. Første runde seminar bliver primært med deltagelse af bestyrelsen, men planen er klart at involvere alle interesserede herefter.

Der er fortsat behov for at holde et skarpt øje på økonomien i klubben, men vores fokus vil nu skifte, således at trænings- og udviklingsmuligheder + dyrkning af sociale netværk får en større tyngde.

Og det er på ingen måde noget, som bestyrelsen kan og skal løse alene. Det kræver hjerteblod fra alle der vil GSB det bedste og det er der heldigvis mange der vil.

Vi opfordrer derfor alle i og omkring klubben til at være åbne for frivilligt arbejde i klubben og også meget gerne selv byde ind med aktiviteter – nye som gamle – hvor man har lyst til at bidrage.

GSB er en klub med ekstremt stolte traditioner og det er nu op til os alle at vedligeholde og udbygge disse så det stærke fællesskab kan opretholdes.

Bestyrelsen i GSB